Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domknięcia ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filozoficzny nie afiliował
Kossowska Małgorzata
Hanusz Krzysztof
Trejtowicz Mariusz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Kossowska Małgorzata
Hanusz Krzysztof
Trejtowicz Mariusz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Kossowska Małgorzata
Hanusz Krzysztof
Trejtowicz Mariusz