Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Determination of selenium as a biomarker of thyroid cancer by HG-AFS method

Determination of selenium as a biomarker of thyroid ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska