Jagiellonian University Repository

Społeczny fenomen dzieciństwa : na podstawie badań przeprowadzonych wśród dzieci

pcg.skipToMenu

Społeczny fenomen dzieciństwa : na podstawie badań przeprowadzonych wśród dzieci

Show full item record

dc.contributor.author Ornacka, Katarzyna [SAP11116218] pl
dc.contributor.editor Frysztacki, Krzysztof [SAP11006457] pl
dc.contributor.editor Nóżka, Marcjanna [SAP11018827] pl
dc.contributor.editor Smagacz-Poziemska, Marta [SAP11019207] pl
dc.date.accessioned 2014-12-19T17:33:50Z
dc.date.available 2014-12-19T17:33:50Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-906614-9-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2360
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Społeczny fenomen dzieciństwa : na podstawie badań przeprowadzonych wśród dzieci pl
dc.title.alternative Social phenomenon of childhood : based on empirical research with children pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii pl
dc.description.physical 7-28 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 25-28 pl
dc.abstract.pl W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce dziecko stało się obiektem masowych interwencji ze strony profesjonalistów, którzy za wszelką cenę starają się naprawić "zaniedbane dzieciństwo". Tworzy się swoistego rodzaju "kwestia dziecięca", powstają koncepcje "przemocy domowej wobec dzieci", "dzieci ulicy" czy "infantylizacji ubóstwa", które opisują przemiany w rodzinie współczesnej z punktu widzenia najmłodszego pokolenia. Niniejszy artykuł stanowi refleksję na temat społecznego fenomenu dzieciństwa, jego wymiarów oraz sposobów analizy i opisu dzieciństwa z perspektywy dzieci narażonych na funkcjonowanie poza głównym nurtem życia społecznego. pl
dc.abstract.en Within the last several years in Poland a child has become an object of social interventions by professionals who take actions to repair "neglected childhoods". We may say that "childhood matters" appear along with some theoretical concepts, like domestic violence, street children or "infantilization of poverty". They describe changes made in the contemporary family from the youngest perspective. The article provides reflection on the social phenomenon of childhood, its dimensions, as well as ways of analysis and description of childhoods from the perspective of those imposed on living out of the mainstream. pl
dc.subject.pl dzieciństwo pl
dc.subject.pl zraniona tożsamość pl
dc.subject.pl praca socjalna pl
dc.subject.pl podmiotowość pl
dc.subject.pl podejście interpretatywne pl
dc.description.series Zeszyty Pracy Socjalnej, ISSN 1507-4285, eISSN 2449-6138; z. 16 pl
dc.description.points 4 pl
dc.title.container Dzieci ulicy : procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 108 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa