Jagiellonian University Repository

Proces gromadzenia i opracowywania zbiorów w Oddziale Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Jagiellońskiej

Proces gromadzenia i opracowywania zbiorów w Oddziale ...

Show full item record

dc.contributor.author Kurek, Beata [SAP12017746] pl
dc.date.accessioned 2016-04-07T10:59:48Z
dc.date.available 2016-04-07T10:59:48Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23575
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Proces gromadzenia i opracowywania zbiorów w Oddziale Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Jagiellońskiej pl
dc.title.alternative The process of collecting and compiling collections in the Department of Ephemera the Jagiellonian Library pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical [1-9] pl
dc.identifier.weblink http://www.ebib.pl/2010/116/a.php?kurek pl
dc.description.number 7 (116) pl
dc.identifier.eissn 1507-7187 pl
dc.title.journal Biuletyn EBIB pl
dc.title.volume Ewidencja i opracowanie zbiorów pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-07 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)