Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Proces gromadzenia i opracowywania zbiorów w Oddziale ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Biblioteka Jagiellońska nie afiliował
Kurek Beata

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Biblioteka Jagiellońska
Kurek Beata

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Biblioteka Jagiellońska
Kurek Beata