Jagiellonian University Repository

Identity and memory in relations between ethnic minority and majority

Identity and memory in relations between ethnic ...

Show full item record

dc.contributor.author Niedźwiedzki, Dariusz [SAP11013454] pl
dc.contributor.editor Gajda, Kinga Anna [SAP11019873] pl
dc.contributor.editor Eriksen, Monika [USOS172405] pl
dc.date.accessioned 2016-04-06T15:10:12Z
dc.date.available 2016-04-06T15:10:12Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-938406-5-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23530
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Identity and memory in relations between ethnic minority and majority pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Institute of European Studies at Jagiellonian University pl
dc.description.physical 24-35 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 34-35. Istnieje także odrębna publikacja w j. polskim o tym samym numerze ISBN. Podany zakres stron dotyczy wersji drukowanej publikacji, w wersji elektronicznej tekst na stronach 22-33 pl
dc.identifier.weblink http://www.ic.europeistyka.uj.edu.pl/documents/31861989/78403014/POSITIVE+PLACES+OF+EUROPEAN+MEMORY/74e44844-a1be-49e3-8f76-d9d1a4416937 pl
dc.description.publication 0,86 pl
dc.title.container Positive places of European memory pl
dc.contributor.translator Eriksen, Monika [USOS172405] pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-03-21 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Translation pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska