Jagiellonian University Repository

Skazujące wyroki zagraniczne i kara łączna : między postulatami a rzeczywistością

pcg.skipToMenu

Skazujące wyroki zagraniczne i kara łączna : między postulatami a rzeczywistością

Show full item record

dc.contributor.author Zontek, Witold [SAP13008273] pl
dc.date.accessioned 2016-04-06T09:35:33Z
dc.date.available 2016-04-06T09:35:33Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23492
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Skazujące wyroki zagraniczne i kara łączna : między postulatami a rzeczywistością pl
dc.title.alternative Foreign sentences and aggregate penalty : postulates v. reality pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 21-30 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/9a1bc558-9605-4720-b39c-46543015e500 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł porusza kwestie aktualności zakazu obejmowania kar z wyroków wydanych przez sądy państw członkowskich UE węzłem kary łącznej (wyrokiem łącznym) po dniu 1 lipca 2015 r. Chodzi o tożsamość rozwiązań przyjętych w uchylonym art. 92a k.k. i nowym art. 85 § 4 k.k., zwłaszcza w kontekście istotnej zmiany brzmienia art. 114a k.k. Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. w tym zakresie wydaje się nie uwzględniać w dostatecznym stopniu rozwiązań przewidzianych w Kodeksie postępowania karnego, a traktujących m.in. o przejmowaniu do wykonania takich wyroków. Artykuł omawia potencjalne wątpliwości i prezentuje ścieżki argumentacyjne przydatne dla ich rozwiązania. pl
dc.abstract.en This paper focuses on the issue of the validity of the inadmissibility of aggregating of penalties imposed in a sentence passed in another member state of the European Union after the 1st of July 2015. Are the regulations provided for in the repealed art. 92a cc and in the newly introduced art. 85 § 4 cc correspondent, especially with regard to the significant changes of the body of art. 114a cc? The amendment of the criminal code that enters into force on the 1st of july 2015 seems to be insufficiently acknowledging the regulations provided for in the code of criminal procedure. The CPC provides detailed guidelines for mutual recognition and the enforcement of sentences passed in another member state of the European Union by the Polish justice system. The paper discusses potential problems that might arise with regard to the amendment and presents arguments that may prove expedient in dealing with such problems. pl
dc.description.number 1 (18) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Z zagadnień prawa karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-03-06 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa