Jagiellonian University Repository

Skazujące wyroki zagraniczne i kara łączna : między postulatami a rzeczywistością

pcg.skipToMenu

Skazujące wyroki zagraniczne i kara łączna : między postulatami a rzeczywistością

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa