Jagiellonian University Repository

Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego : geneza powstania, sposób funkcjonowania i znaczenie dla koncepcji uniwersytetu badawczego

pcg.skipToMenu

Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego : geneza powstania, sposób funkcjonowania i znaczenie dla koncepcji uniwersytetu badawczego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0