Jagiellonian University Repository

"Jednoosobowy opozycjonista" Franciszek Grabczyk

pcg.skipToMenu

"Jednoosobowy opozycjonista" Franciszek Grabczyk

Show full item record

dc.contributor.author Grabczyk, Franciszek pl
dc.contributor.author Hanik, Marian pl
dc.date.accessioned 2016-04-06T07:58:49Z
dc.date.available 2016-04-06T07:58:49Z
dc.date.created 2004 pl
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2299-9922 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23474
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalArticle pl
dc.place Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego pl
dc.place : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 199-200 pl
dc.description.additional Wstęp i oprac. publikacji recenzowanej Marian Hanik. pl
dc.identifier.weblink http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/RASP-2015-no-01-9.pdf#page=199 pl
dc.subject.pl historia pl
dc.subject.pl Franciszek Grabczyk (1936-2004) pl
dc.subject.pl autobiografia pl
dc.subject.pl epistolografia pl
dc.subject.pl antykomunistyczna opozycja w Polsce pl
dc.subject.pl Służba Bezpieczeństwa w Polsce pl
dc.subject.pl tajna policja komunistyczna (dokumenty 1962-1978) pl
dc.subject.pl marksizm-leninizm pl
dc.subject.pl Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR) pl
dc.subject.pl Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) pl
dc.subject.pl Moskwa pl
dc.subject.pl Katyń pl
dc.subject.pl Kościół Rzymskokatolicki pl
dc.subject.pl Kraków-Nowa Huta pl
dc.subject.en history pl
dc.subject.en Franciszek Grabczyk (1936-2004) pl
dc.subject.en autobiography pl
dc.subject.en epistolary writings pl
dc.subject.en anti-communist opposition in Poland pl
dc.subject.en Security Service in Poland pl
dc.subject.en secret police (1962-1978 documents) pl
dc.subject.en Marxism-Leninism pl
dc.subject.en Society of Polish-Soviet Friendship pl
dc.subject.en Polish United Workers' Party pl
dc.subject.en Moscow pl
dc.subject.en Katyn pl
dc.subject.en Roman Catholic Church pl
dc.subject.en Krakow-Nowa Huta pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 1 (9) pl
dc.identifier.eissn 2391-9418 pl
dc.title.original "Jednoosobowy opozycjonista" Franciszek Grabczyk pl
dc.title.journal Religious and Sacred Poetry pl
dc.contributor.reviewer Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-04-05 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska