Jagiellonian University Repository

"Solidarność" w Gliniku-Gorlicach : 1980-1989

pcg.skipToMenu

"Solidarność" w Gliniku-Gorlicach : 1980-1989

Show full item record

dc.contributor.author Gurba, Bogumiła pl
dc.date.accessioned 2016-04-06T07:52:22Z
dc.date.available 2016-04-06T07:52:22Z
dc.date.created 2000 pl
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2299-9922 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23471
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalArticle pl
dc.place Gorlice pl
dc.place Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego pl
dc.place : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 153-154 pl
dc.identifier.weblink http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/RASP-2015-no-01-9.pdf#page=153 pl
dc.subject.pl historia pl
dc.subject.pl Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (1980-1989) pl
dc.subject.pl Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych "Glinik" w Gorlicach pl
dc.subject.pl historia Polski 20. wieku pl
dc.subject.pl antykomunistyczne związki zawodowe w Polsce (1980-1989) pl
dc.subject.pl historia miasta Gorlice pl
dc.subject.pl stan wojenny w Polsce (1981-1982) pl
dc.subject.pl internowanie działaczy związkowych pl
dc.subject.pl konspiracyjny ruch związkowy w Polsce (1982-1988) pl
dc.subject.pl Kościół Rzymskokatolicki pl
dc.subject.pl Duszpasterstwo Ludzi Pracy pl
dc.subject.en history pl
dc.subject.en Independent Self-Governing Trade Union "Solidarity" (1980-1989) pl
dc.subject.en Factory of Drilling and Mining Machineries "Glinik" in Gorlice (Gorlice, Malopolska, Poland) pl
dc.subject.en history of Poland in the 20th century pl
dc.subject.en anti-communist trade unions in Poland (1980-1989) pl
dc.subject.en history of Gorlice pl
dc.subject.en martial law in Poland (1981-1982) pl
dc.subject.en internment of trade union activists pl
dc.subject.en underground trade union movement in Poland (1982-1988) pl
dc.subject.en Roman Catholic Church pl
dc.subject.en Pastoral Care (Ministry) for Working People pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 1 (9) pl
dc.identifier.eissn 2391-9418 pl
dc.title.original "Solidarność" w Gliniku-Gorlicach : 1980-1989 pl
dc.title.journal Religious and Sacred Poetry pl
dc.contributor.reviewer Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-04-05 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska