Jagiellonian University Repository

Historia parafii na Woli Duchackiej (cz. II)

Historia parafii na Woli Duchackiej (cz. II)

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2016-04-06T07:07:46Z
dc.date.available 2016-04-06T07:07:46Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1897-6867 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23464
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Historia parafii na Woli Duchackiej (cz. II) pl
dc.title.alternative History of the parish in Wola Duchacka (part II) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 18-19 pl
dc.identifier.weblink http://www.dzielnica11.krakow.pl/kurier/kurier_2015_05.pdf#page=18 pl
dc.abstract.pl Tekst jest artykułem na temat historii parafii na Woli Duchackiej (obecnie w granicach miasta Krakowa) w latach 1938-1939. Artykuł dotyczy początków osiedlenia Zakonu Zmartwychwstania na Woli Duchackiej na ówczesnej wsi Wola Duchacka koło Krakowa. pl
dc.abstract.en The text is a paper on history of the Parish in Wola Duchacka (presently in the borders of town Cracow) in the years 1938-1939. The article concerns the begining of the sitting the Order of Christ Resurrestion in village Wola Duchacka near Cracow. pl
dc.subject.pl Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego pl
dc.subject.pl zmartwychwstańcy pl
dc.subject.pl Wola Duchacka pl
dc.subject.pl kardynał Adam Stefan Sapieha pl
dc.subject.pl o. Jakub Kukliński CR pl
dc.subject.pl o. Paweł Smolikowski CR pl
dc.subject.pl ks. Józef Niemczyński pl
dc.subject.pl Parafia św. Józefa w Krakowie-Podgórzu pl
dc.subject.pl Podgórze pl
dc.subject.pl Archiwum Domu Generalnego Zmartwychwstańców pl
dc.subject.pl o. Michał Jaglowicz CR pl
dc.subject.pl o. Franciszek Lis CR pl
dc.subject.pl ks. Ferdynand Machay pl
dc.subject.pl o. Antoni Miechoński CR pl
dc.subject.pl br. Mikołaj Jonczew CR pl
dc.subject.pl o. Kazimierz Wójcik CR pl
dc.subject.pl o. Bolesław Wośko CR pl
dc.subject.pl o. Marcin Ćwiek CR pl
dc.subject.pl Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej (Wola Duchacka) pl
dc.subject.pl Jan Gruszecki pl
dc.subject.pl Wiktoria Maciejarz pl
dc.subject.pl Komitet Budowy Kościoła na Woli Duchackiej (1929-1939) pl
dc.subject.pl Dom Ludowy na Woli Duchackiej pl
dc.subject.en Wola Duchacka pl
dc.subject.en cardinal Adam Stefan Sapieha pl
dc.subject.en father Jakub Kuklinski CR pl
dc.subject.en father Pawel Smolikowski CR pl
dc.subject.en father Jozef Niemczynski pl
dc.subject.en Parish of St. Joseph in Krakow-Podgorze pl
dc.subject.en Podgorze pl
dc.subject.en St. Joseph pl
dc.subject.en Archives of the General Home of Resurrectionists pl
dc.subject.en father Michal Jaglowicz CR pl
dc.subject.en father Franciszek Lis CR pl
dc.subject.en father Ferdynand Machay pl
dc.subject.en father Antoni Miechonski CR pl
dc.subject.en brother Mikolaj Jonczew CR pl
dc.subject.en father Kazimierz Wojcik CR pl
dc.subject.en father Boleslaw Wosko CR pl
dc.subject.en father Marcin Cwiek CR pl
dc.subject.en Chapel of Our Lady from Czestochowa (Wola Duchacka) pl
dc.subject.en Jan Gruszecki pl
dc.subject.en Wiktoria Maciejarz pl
dc.subject.en Comittee of the Building the Church in Wola Duchacka (1929-1939) pl
dc.subject.en People's House in Wola Duchacka pl
dc.subject.en Chapel of Christ Resurrection in Wola Duchacka pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 5 (69) pl
dc.title.journal Kurier pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-05 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska