Jagiellonian University Repository

Społeczne konsekwencje chrztu Mieszka I i chrystianizacji Polski : (o znaczeniu religii w przeszłości i dzisiaj)

pcg.skipToMenu

Społeczne konsekwencje chrztu Mieszka I i chrystianizacji Polski : (o znaczeniu religii w przeszłości i dzisiaj)

Show full item record

dc.contributor.author Borowik, Irena [SAP11013188] pl
dc.date.accessioned 2016-04-05T10:11:22Z
dc.date.available 2016-04-05T10:11:22Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0023-5903 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23421
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Społeczne konsekwencje chrztu Mieszka I i chrystianizacji Polski : (o znaczeniu religii w przeszłości i dzisiaj) pl
dc.title.alternative Social effects of Mieszko' baptizing and christianization of Poland : (about meaning of religion for the past and present times) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 739-749 pl
dc.description.additional Numer w całości poświęcony chrystianizacji (rocznica: 1050 lat Chrztu Polski) pl
dc.identifier.weblink http://www.semper.pl/kwartalnik_historyczny/ pl
dc.subject.pl chrystianizacja Polski pl
dc.subject.pl chrześcijaństwo łacińskie pl
dc.subject.pl katolizym pl
dc.subject.pl kościół rzymskokatolicki pl
dc.subject.pl religijność pl
dc.subject.en christianization of Poland pl
dc.subject.en latin christianity pl
dc.subject.en catholicism pl
dc.subject.en the Roman Catholic Church pl
dc.subject.en religiosity pl
dc.description.volume 122 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 11 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.eissn 2451-1315 pl
dc.title.journal Kwartalnik Historyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-05 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 11


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)