Jagiellonian University Repository

Od socjologii do pracy socjalnej : społeczny fenomen dzieciństwa

Od socjologii do pracy socjalnej : społeczny fenomen ...

Show full item record

dc.contributor.author Ornacka, Katarzyna [SAP11116218] pl
dc.date.accessioned 2014-12-18T08:59:16Z
dc.date.available 2014-12-18T08:59:16Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3542-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2334
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Od socjologii do pracy socjalnej : społeczny fenomen dzieciństwa pl
dc.title.alternative From sociology to social work : social phenomenon of childhood pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 273 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 231-252. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl (…) to oryginalna i interesująca propozycja zastosowania perspektywy interdyscyplinarnej, która łączy rozległą wiedzę w zakresie tytułowej problematyki zarówno na poziomie empirii, jak i na poziomie teorii z postawą rozumiejącą wspartą badaniami i przemyśleniami. (…) Dociekając istoty fenomenu dzieciństwa Autorka sięga po indywidualne trajektorie biograficzne i skupia się na obszarach ich działania jako podmiotów sprawczych. Próbuje ukazać, "w jakim stopniu dzieci są aktorami życia społecznego, wpływają na zwiększenie kontroli nad swoim życiem, wiary we własne życie i swoje możliwości (…) w jakich przestrzeniach społecznych wzbogacają swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności" (s.7). Książka jest w pewnym sensie pionierskim przedsięwzięciem pokazania problematyki dziecka i dzieciństwa w perspektywie (…), która nadaje jej walor ważnej lektury (…) dla socjologów, pedagogów, specjalistów pracy socjalnej oraz tych, dla których sprawa dziecka i dzieciństwo są niezwykłej wagi. pl
dc.abstract.en (…) it is an original and interesting book that not only illustrates the social phenomenon of childhood from an interdisciplinary perspective, but also combines extensive knowledge on childhood with empirical and theoretical background. (…) Thoroughly discussing the key issues, the Author places emphasis on individual biographic trajectories of children showing them as acting subjects. In addition, the Author concentrates on the extent to which children play the role of active agents, influence on the increase in the control of their lives, the level of self confidence and potential, (…) as well as explores the social space in which children may enrich their knowledge, competences and skills (p.7). The book is in a sense a pioneering project focused on the issues of children and childhood aimed at sociologists, educators, social workers, and other professionals for whom the analyzed phenomenon is of major importance. pl
dc.subject.pl dzieciństwo pl
dc.subject.pl praca socjalna pl
dc.subject.pl umacnianie pl
dc.subject.pl dzieci o zranionej tożsamości pl
dc.subject.en childhood pl
dc.subject.en social work pl
dc.subject.en empowerment pl
dc.subject.en children of vulnerable identity pl
dc.description.points 20 pl
dc.description.publication 18,5 pl
dc.participation Ornacka, Katarzyna: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 60 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych