Jagiellonian University Repository

Carskie, sowieckie i postsowieckie sposoby rusyfikacji języka i kultury ukraińskiej

pcg.skipToMenu

Carskie, sowieckie i postsowieckie sposoby rusyfikacji języka i kultury ukraińskiej

Show full item record

dc.contributor.author Mokry, Włodzimierz [SAP11006307] pl
dc.contributor.editor Mokry, Włodzimierz [SAP11006307] pl
dc.date.accessioned 2016-04-04T08:54:56Z
dc.date.available 2016-04-04T08:54:56Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-62454-11-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23347
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Carskie, sowieckie i postsowieckie sposoby rusyfikacji języka i kultury ukraińskiej pl
dc.title.alternative Tsarist, Soviet and post-Soviet methods of russification of Ukrainian language and culture pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo "Szwajpolt Fiol" pl
dc.description.physical 13-40 pl
dc.description.series Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza; t. 25 pl
dc.description.publication 2,34 pl
dc.title.container Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków : kultura, nauka, oświata, religia, społeczeństwo, polityka = Українська мова у житті та діяльності еліти в Україні протягом віків : культура, наука, освіта, релігія, суспільство, політика = Ukraïnsʹka mova u žittì ta dìâlʹnostì elìti v Ukraïnì protâgom vìkìv : kulʹtura, nauka, osvìta, relìgìâ, suspìlʹstvo, polìtika pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Katedra Ukrainoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)