Jagiellonian University Repository

Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim

pcg.skipToMenu

Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim

Show full item record

dc.contributor.editor Korycińska-Huras, Agnieszka [SAP11018380] pl
dc.date.accessioned 2014-12-18T06:37:55Z
dc.date.available 2014-12-18T06:37:55Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-940803-1-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2319
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim pl
dc.title.alternative Processes and procedures of management in Jagiellonian University pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.description.physical 356 pl
dc.description.additional Bibliogr. przy rozdz. Publikacja powstała w ramach projektu Harmonizacja Zarządzania Dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim pl
dc.description.publication 17,8 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-940803-2-7 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska