Jagiellonian University Repository

Arachne i Atena : w stronę innej poetyki pisarstwa kobiecego

pcg.skipToMenu

Arachne i Atena : w stronę innej poetyki pisarstwa kobiecego

Show full item record

dc.contributor.author Świerkosz, Monika [SAP14010588] pl
dc.date.accessioned 2016-03-30T17:36:49Z
dc.date.available 2016-03-30T17:36:49Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23101
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Arachne i Atena : w stronę innej poetyki pisarstwa kobiecego pl
dc.title.alternative Arachne and Athena : towards a different poetics of women’s writing pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 70-90 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/65010/WA248_81083_P-I-2524_swierkosz-arachne_o.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł odnosi się do projektu arachnologii Nancy K. Miller, z jednej strony poddając reinterpretacji figurę Arachne jako kobiety twórczyni (nie zaś pająka), z drugiej - postać Ateny, która (wbrew feministycznym odczytaniom mitu) również wciela pewien typ kobiecej twórczości. Zakwestionowany zostaje w ten sposób somatyczny model pisania uważany przez wiele krytyczek (m.in. G. Borkowską, A. Araszkiewicz, K. Kłosińską, H. Cixous, I. Irigaray, J. Kristevę) za jedyny autentyczny (i antyfallogocentryczny) sposób ekspresji kobiet w sztuce. Na przykładzie recepcji biografii i twórczości M. Dąbrowskiej pokazane zostają lekturowe konsekwencje przyjmowania bardzo wąskiej definicji kobiecości, jak również ignorowania przez historyków literatury wieloznacznego związku między płcią i literaturą. pl
dc.subject.pl literatura kobieca pl
dc.subject.pl somatopoetyka pl
dc.subject.pl arachnologia pl
dc.subject.pl Maria Dąbrowska pl
dc.subject.pl ciało i tekst pl
dc.subject.en women’s writing pl
dc.subject.en somatopoetics pl
dc.subject.en arachnology pl
dc.subject.en Maria Dąbrowska pl
dc.subject.en body and text pl
dc.description.number 6 (156) pl
dc.description.publication 1,35 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Inności pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-16 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project UMO-2012/07/D/HS2/03719 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 C]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa