Jagiellonian University Repository

Palingenio e Rej : alcune osservazioni sulle affinità tra lo "Zodiacus vitae" e il "Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego"

Palingenio e Rej : alcune osservazioni sulle affinità ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa