Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Współczesne narzędzia zarządzania relacjami uczelni wyższych ze studentami

Współczesne narzędzia zarządzania relacjami uczelni ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.author Pypłacz, Paula pl
dc.contributor.editor Kiełtyka, Leszek pl
dc.contributor.editor Jędrzejczyk, Waldemar pl
dc.contributor.editor Kobis, Paweł pl
dc.date.accessioned 2016-03-30T11:02:51Z
dc.date.available 2016-03-30T11:02:51Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7285-791-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23064
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Współczesne narzędzia zarządzania relacjami uczelni wyższych ze studentami pl
dc.title.alternative Contemporary tools for relationship management between university and students pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora" pl
dc.description.physical 79-90 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 90 pl
dc.identifier.weblink http://www.behawioralizm.pl/sites/default/files/wyzwania-wspolczesnego-zarzadzania.pdf#page=79 pl
dc.abstract.pl Problem relacji międzyludzkich w czasach rozwoju technologii informacyjnych staje się coraz powszechniejszy. W opracowaniu poruszono tematykę zarządzania relacjami w aspekcie relacji uczelni wyższych ze studentami, a więc z osobami młodymi, dla których nowe rozwiązania technologiczne są naturalnym narzędziem wykorzystywanym każdego dnia. Na podstawie przeprowadzonych badań podjęto próbę oceny stosowanych w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego narzędzi elektronicznych zarządzania relacjami. pl
dc.abstract.en The problem of interpersonal relationships during information technology development becomes more and more common. The management of interpersonal relationships between universities and students, to whom technical innovations are natural tools used in everyday life is described in this paper. Basing on conducted surveys the rating attempt of electronic relationships management tools used in the Institute of Public Affairs on Jagiellonian University is made. pl
dc.subject.pl relacje pl
dc.subject.pl narzędzia elektroniczne pl
dc.subject.pl zarządzanie relacjami pl
dc.subject.en relationships pl
dc.subject.en electronic tools pl
dc.subject.en relationships management pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.container Wyzwania współczesnego zarządzania : tendencje w zachowaniach organizacyjnych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-03-30 pl
dc.participation Sasak, Janusz: 70%; pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach