Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Współczesne narzędzia zarządzania relacjami uczelni ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Sasak Janusz
Kiełtyka, Leszek
Pypłacz, Paula
Jędrzejczyk, Waldemar
Kobis, Paweł

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Sasak Janusz
Kiełtyka, Leszek
Pypłacz, Paula
Jędrzejczyk, Waldemar
Kobis, Paweł

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Sasak Janusz
Kiełtyka, Leszek
Pypłacz, Paula
Jędrzejczyk, Waldemar
Kobis, Paweł