Jagiellonian University Repository

Smok jako symbol i jego obecność w przestrzeni miasta Krakowa

pcg.skipToMenu

Smok jako symbol i jego obecność w przestrzeni miasta Krakowa

Show full item record

dc.contributor.author Pietrzak, Małgorzata [SAP11017381] pl
dc.contributor.editor Trzepacz, Piotr [SAP11019902] pl
dc.contributor.editor Więcław-Michniewska, Joanna [SAP11015997] pl
dc.contributor.editor Brzosko-Sermak, Agnieszka pl
dc.contributor.editor Kołoś, Arkadiusz [SAP11015795] pl
dc.date.accessioned 2016-03-29T10:03:18Z
dc.date.available 2016-03-29T10:03:18Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-640089-12-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22968
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Smok jako symbol i jego obecność w przestrzeni miasta Krakowa pl
dc.title.alternative Dragon as an omnipresent symbol of the city of Kraków pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 277-291, [12] k. il. kolor. pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 289-291. Na s. red. błędny ISBN 978-83-640089-12-1 pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=000209_t1_16&notka= pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł o Krakowie - o mieście, którego powstanie związane jest z legendą o smoku i o mieście, którego jednym z symboli jest smok/smoki - jest przykładem rozważań z zakresu geografii humanistycznej. Przypomina wielowiekową historię obecności smoków w dziejach Krakowa. Mówi o ich obecności w przestrzeni miasta, a gdy spojrzymy na to zagadnienie szerzej - mówi nam o znaczeniu miejsca, opowiada o kondycji przestrzeni miasta, a także obrazuje sens i wagę lokalnej - tu: miejskiej - tradycji. Wreszcie mówi nam o mieście, w którym przebiega proces poszukiwania sensu koniecznego, aby mieszkańcy znaleźli poczucie bezpieczeństwa i przynależności, a także możliwość kształtowania swojego świata. Smoki są jednym z symboli ikonosfery Krakowa, symbolem rozpoznawalnym i bliskim mieszkańcom i turystom, którzy tu przyjeżdżają, by poznawać i podziwiać miasto. Do artykułu dołączone są tablice które zawierają kilkadziesiąt zdjęć przedstawień smoka, które udało mi się dostrzec w Krakowie. pl
dc.abstract.en This article talks about Kraków - the city whose origins closely intertwine with the legend about the dragon, who is one of the city`s symbols. This story veers off course to explore the issues of geography of humanities. It takes the readers for a journey through the long history of Kraków, across many centuries, documenting the presence of dragons along the way. The article unveils them in the context of the city and - when we look from a wider perspective - depicts the condition of the city and pictures the sense and the magnitude of its urban history. Finally, it tells the story of a city where the process of searching for the absolute meaning keeps happening, in order for the inhabitants to find a sense of security and a sense of belonging - but also shaping their own worlds. Dragons belong to the iconic domain of Kraków: a symbol recognized and close to the hearts of inhabitants and tourists alike. Those who arrive here to talk, explore and admire the city. As attachment for these articles I have included tables with tens of renditions of dragons. pl
dc.subject.pl smok pl
dc.subject.pl ikonosfera pl
dc.subject.pl przestrzeń miasta pl
dc.subject.en dragon pl
dc.subject.en iconosphere pl
dc.subject.en urban space pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.publication 1,7 pl
dc.title.container Miasto w badaniach geografów pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-03-17 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa