Jagiellonian University Repository

Mendykanci potrzebującym : czyli jak zakon żebraczy wspomagał żebraków w nowożytnej Warszawie, przykład konwentu dominikanów

pcg.skipToMenu

Mendykanci potrzebującym : czyli jak zakon żebraczy wspomagał żebraków w nowożytnej Warszawie, przykład konwentu dominikanów

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa