Jagiellonian University Repository

Czy Andrzej Duda wygrał dzięki internetowi?

pcg.skipToMenu

Czy Andrzej Duda wygrał dzięki internetowi?

Show full item record

dc.contributor.author Nowina Konopka, Maria [SAP14015879] pl
dc.date.accessioned 2016-03-24T11:04:48Z
dc.date.available 2016-03-24T11:04:48Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1426-8876 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22900
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Czy Andrzej Duda wygrał dzięki internetowi? pl
dc.title.alternative Did Andrzej Duda win thanks to the Internet? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 87-100 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 98-99 pl
dc.identifier.weblink http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/pp2015-2-087.pdf pl
dc.abstract.pl Zrealizowana w 2008 roku wyborcza kampania Baracka Obamy jak się wydawało, nie znalazła swojego odpowiednika na polskiej scenie politycznej. Dopiero wygrana przez Andrzeja Dudę rywalizacja o urząd Prezydenta RP w 2015 roku rozbudziły dyskusję na temat faktycznej roli internetu w marketingu politycznym. Niemal natychmiast po ogłoszeniu wyników w mediach pojawiły się komentarze sugerujące, iż zwycięstwo to jest pochodną skutecznego wykorzystania mediów społecznościowych, tudzież internetu w ogóle. Celem artykułu jest zatem próba weryfikacji stawianej przez dziennikarzy tezy. W tym też celu dokonano po pierwsze, krytycznej analizy materiałów prasowych publikowanych tuż po ogłoszeniu wyników balotażu i po drugie, przeanalizowano dane i opracowania agencji mediowych, pracowni badań internetu, sondażowych grup badawczych, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej. pl
dc.abstract.en The United States presidential election campaign of 2008 as it seemed, did not find its counterpart on the Polish political scene. Only when Andrzej Duda won the competition for the presidency in 2015 they began a debate about the actual role of the Internet in political marketing. Almost immediately after the announcement of the election results, journalists have suggested that this victory was the result of effective use of social media, or the Internet in general. This article attempts to verify the thesis formulated by journalists. To achieve this aim it was made a critical analysis of press materials published shortly after the announcement of election results. It was also analyzed data from the media agencies, Internet research laboratory, survey research groups, the Central Statistical Office and the National Electoral Commission. pl
dc.subject.pl kampania wyborcza 2015 pl
dc.subject.pl media społecznościowe pl
dc.subject.pl internet pl
dc.subject.pl wybory pl
dc.subject.en election campaign 2015 pl
dc.subject.en social media pl
dc.subject.en Internet pl
dc.subject.en election pl
dc.description.volume 20 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,95 pl
dc.identifier.doi 10.14746/pp.2015.20.2.7 pl
dc.title.journal Przegląd Politologiczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-03-14 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa