Jagiellonian University Repository

System rodzinny wobec konsekwencji psychologicznych i organizacyjnych determinowanych pracą zmianową : przegląd badań

System rodzinny wobec konsekwencji psychologicznych ...

Show full item record

dc.contributor.author Ziółkowska, Anna [SAP11117089] pl
dc.contributor.author Gerc, Krzysztof [SAP11019607] pl
dc.contributor.editor Borzęcki, Andrzej pl
dc.date.accessioned 2016-03-24T08:52:18Z
dc.date.available 2016-03-24T08:52:18Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7222-569-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22875
dc.language pol pl
dc.title System rodzinny wobec konsekwencji psychologicznych i organizacyjnych determinowanych pracą zmianową : przegląd badań pl
dc.title.alternative The family system in the face of psychological and organizational consequences determined by shift work : review of studies pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia pl
dc.description.physical 52-63 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.container Higiena, zdrowie w XXI wieku pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)