Jagiellonian University Repository

Rosomak wśród zwierzęcych emblematów Joachima Camerariusa i jego źródła w historii naturalnej

Rosomak wśród zwierzęcych emblematów Joachima ...

Show full item record

dc.contributor.author Czapla, Julia [USOS34392] pl
dc.date.accessioned 2016-03-23T08:21:01Z
dc.date.available 2016-03-23T08:21:01Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1898-5947 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22816
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Rosomak wśród zwierzęcych emblematów Joachima Camerariusa i jego źródła w historii naturalnej pl
dc.title.alternative Wolverine in Joachim Camerarius's emblemata and its origins in natural history treatises pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 154-164 pl
dc.identifier.weblink http://www.uj.edu.pl/documents/40768330/65ced524-ad91-429d-ae46-f08a570dda12 pl
dc.abstract.pl Artykuł analizuje nowożytną ikonografię rosomaka jako zwierzęcia egzotycznego o bogatym znaczeniu symbolicznym. Rosomak był nieznany starożytnym i średniowiecznym przyrodnikom. Jego pierwsze opisy z pocz. XVI w. pokazują go jako dziką bestię o szczególnych sposobach odżywiania. Opisom towarzyszyło charakterystyczne przedstawienie zwierzęcia w czasie jednoczesnego jedzenia i defekacji. Bez większych zastrzeżeń zostało ono spopularyzowane przez autorów nowożytnych kompendiów historii naturalnej. Wkrótce też - głównie dzięki Joachimowi Camerariusowi, autorowi jednego z najsłynniejszych zbiorów emblematów przyrodniczych - rosomak z tajemniczego zwierzęcia z Północy stał się symbolem łakomstwa. Jego interpretacja silnie zaważyła na sposobie postrzegania rosomaka w nowożytnej historii naturalnej, że jego XVI-w. opisy były cytowane równolegle z przeczącymi im bezpośrednimi obserwacjami słanymi z XVIII-w. Rosji. pl
dc.abstract.en The article analyses the iconography of wolverine in the early modern period as an animal both exotic and symbolic. The wolverine was unknown to the ancient and medieval natural historians. Its first descriptions from early 16th c. show ferocious beast with peculiar eating habits. The characteristic and accompanying image accentuating its supposed behaviour of simultaneous eating and defecation was popularised by the authors of natural history compendia who copied it without much doubt. Soon wolverine was considered not only exotic and mysterious animal of the North, but also as an allegory of gluttony, mainly thanks to Joachim Camerarius, author of the most popular early modern treatise on animal emblems. His interpretation influenced the perception of wolverine in the natural history of 17th and 18th c. so strongly that the early 16th c. description were cited even after the first-hand observations, contradicting previous descriptions, were sent from Russia in the 18th century. pl
dc.subject.pl rosomak pl
dc.subject.pl Joachim Camerarius pl
dc.subject.pl nowożytna ilustracja zoologiczna pl
dc.subject.en wolverine pl
dc.subject.en Joachim Camerarius pl
dc.subject.en early modern zoological illustration pl
dc.description.number 22 pl
dc.identifier.eissn 2449-9153 pl
dc.title.journal Maska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-03-18 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 3


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)