Jagiellonian University Repository

Wyniki analiz składu chemicznego zabytków wykonanych ze srebra i złota odkrytych na cmentarzysku ludności kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1

pcg.skipToMenu

Wyniki analiz składu chemicznego zabytków wykonanych ze srebra i złota odkrytych na cmentarzysku ludności kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1

Show full item record

dc.contributor.author Biborski, Marcin [SAP12011336] pl
dc.contributor.editor Madyda-Legutko, Renata [SAP11006093] pl
dc.contributor.editor Rodzińska-Nowak, Judyta [SAP11016104] pl
dc.contributor.editor Andrzejowski, Jacek pl
dc.date.accessioned 2016-03-22T14:02:09Z
dc.date.available 2016-03-22T14:02:09Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-943543-0-5 pl
dc.identifier.isbn 978-83-942469-0-7 pl
dc.identifier.isbn 978-83-60099-64-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22769
dc.language pol pl
dc.title Wyniki analiz składu chemicznego zabytków wykonanych ze srebra i złota odkrytych na cmentarzysku ludności kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1 pl
dc.title.alternative The results of analysis of chemical composition of objects made of silver and gold discovered in the cemetery of the Przeworsk culture people in Opatów, site 1 pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica pl
dc.pubinfo : Państwowe Muzeum Archeologiczne pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 129-132 pl
dc.description.series Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, ISSN 1644-8774; t. 4 pl
dc.description.publication 0,14 pl
dc.title.container Opatów, stan. 1 : cmentarzysko kultury przeworskiej w północno-zachodniej Małopolsce : analizy specjalistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Archeologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)