Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Analiza kationów : przykład zajęć kółka chemicznego

Analiza kationów : przykład zajęć kółka chemicznego

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Płotek, Michał [SAP14023916] pl
dc.contributor.author Dudek-Różycki, Karol [SAP14008565] pl
dc.contributor.author Wichur, Tomasz [USOS111216] pl
dc.date.accessioned 2016-03-21T18:52:39Z
dc.date.available 2016-03-21T18:52:39Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0411-8634 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22746
dc.language pol pl
dc.title Analiza kationów : przykład zajęć kółka chemicznego pl
dc.title.alternative Ions analysis : example of extracurricular classes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 13-17 pl
dc.description.additional Wichur Tomasz - obecnie doktorant w Zakładzie Fizykochemicznej Analizy Leku Katedry Chemii Farmaceutycznej UJ CM. pl
dc.description.number 5 pl
dc.title.journal Chemia w Szkole pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Nieorganicznej pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Dydaktyki Chemii pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach