Jagiellonian University Repository

"Coraz to nowe pytania" : aspekty polityczne w najnowszych sztukach Caryl Churchill

pcg.skipToMenu

"Coraz to nowe pytania" : aspekty polityczne w najnowszych sztukach Caryl Churchill

Show full item record

dc.contributor.author Kamińska, Aleksandra [USOS80434] pl
dc.date.accessioned 2016-03-21T11:57:40Z
dc.date.available 2016-03-21T11:57:40Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1233-0477 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22712
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title "Coraz to nowe pytania" : aspekty polityczne w najnowszych sztukach Caryl Churchill pl
dc.title.alternative "The questions never end" : political aspects in the new plays of Caryl Churchill pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 55-60 pl
dc.abstract.pl Prezentacja najnowszych sztuk brytyjskiej dramatopisarki Caryl Churchill. Na początku artykułu przedstawione są poglądy i stanowiska konsekwentnie wyrażane przez artystkę, zaliczaną do czołowych twórców teatru politycznego. Analizując wybrane sztuki Churchill (często powstałe w reakcji na konkretne wydarzenia polityczne), autorka wskazuje na cechy charakterystyczne twórczości dramatopisarki. Dowodzi również, że formalne eksperymenty Churchill stały się inspiracją dla młodszych pokoleń twórców, niekoniecznie związanych z teatrem politycznym. pl
dc.abstract.en A presentation of the later dramatic works of British author Caryl Churchill. Aleksandra Kamińska begins by outlining the views and consistent standpoint of this author who is counted among the most important creators of political theatre. Analyzing Churchill's various plays in terms of their current relevance (often they were written as spontaneous responses to contemporaneous political events), the critic points out the aesthetic vein of her theatre. She notes that Churchill's formal experiments have inspired a younger generation of playwrights, including artists who are not involved in political theatre. pl
dc.subject.pl Caryl Churchill pl
dc.subject.pl teatr polityczny pl
dc.subject.en Caryl Churchill pl
dc.subject.en political theatre pl
dc.description.number 124 pl
dc.description.publication 0,3 pl
dc.title.journal Didaskalia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 9


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)