Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sprawiedliwość i równość w podziale dóbr wypracowanych : formalny model redystrybucji w warunkach przymusu i dobrowolności

Sprawiedliwość i równość w podziale dóbr wypracowanych ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska