Jagiellonian University Repository

Sprawiedliwość i równość w podziale dóbr wypracowanych : formalny model redystrybucji w warunkach przymusu i dobrowolności

Sprawiedliwość i równość w podziale dóbr wypracowanych ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska