Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

A class of history-dependent inclusions with applications to contact problems

A class of history-dependent inclusions with ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Migórski, Stanisław [SAP11012338] pl
dc.contributor.author Ochal, Anna [SAP11015595] pl
dc.contributor.author Sofonea, Mircea pl
dc.contributor.editor Xu, Honglei pl
dc.contributor.editor Teo, Kok Lay pl
dc.contributor.editor Zhang, Yi pl
dc.date.accessioned 2014-07-22T09:45:34Z
dc.date.available 2014-07-22T09:45:34Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-3-662-43403-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225
dc.language eng pl
dc.title A class of history-dependent inclusions with applications to contact problems pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Heidelberg pl
dc.pubinfo New York pl
dc.pubinfo Dordrecht pl
dc.pubinfo London : Springer pl
dc.description.physical 45-74 pl
dc.description.series Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, ISSN 2194-1009, eISSN 2194-1017; 86 pl
dc.description.publication 1,48 pl
dc.description.conftype international pl
dc.identifier.doi 10.1007/978-3-662-43404-8_3 pl
dc.identifier.eisbn 978-3-662-43404-8 pl
dc.title.container Optimization and control techniques and applications pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki : Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Applied Mathematics Conference, A conference to celebrate the 65th birthday of Professor Meir (Fiki) Shillor; 2014-09-13; 2014-09-13; Rochester; USA; indeksowana w Web of Science; indeksowana w Scopus; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach