Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lysozyme adsorption at a silica surface using simulation and experiment : effects of pH on protein layer structure

Lysozyme adsorption at a silica surface using ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kubiak-Ossowska, Karina pl
dc.contributor.author Cwieka, Monika pl
dc.contributor.author Kaczyńska, Agnieszka [USOS82195] pl
dc.contributor.author Jachimska, Barbara pl
dc.contributor.author Mulheran, Paul A. pl
dc.date.accessioned 2016-03-17T17:18:58Z
dc.date.available 2016-03-17T17:18:58Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1463-9076 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22599
dc.language eng pl
dc.title Lysozyme adsorption at a silica surface using simulation and experiment : effects of pH on protein layer structure pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 24070-24077 pl
dc.description.additional Kaczyńska Agnieszka - Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii UJ. pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.number 37 pl
dc.identifier.doi 10.1039/c5cp03910j pl
dc.identifier.eissn 1463-9084 pl
dc.title.journal Physical Chemistry Chemical Physics pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2015 A]: 35


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach