Jagiellonian University Repository

Post-crisis regulatory architecture and Central and Eastern European banks

pcg.skipToMenu

Post-crisis regulatory architecture and Central and Eastern European banks

Show full item record

dc.contributor.author Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.contributor.author Mikołajczyk, Katarzyna pl
dc.contributor.author Pawłowska, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2014-11-14T10:17:36Z
dc.date.available 2014-11-14T10:17:36Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0867-0005 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2252
dc.language eng pl
dc.title Post-crisis regulatory architecture and Central and Eastern European banks pl
dc.title.alternative Po-kryzysowa architektura regulacyjna a banki Europy Środkowej i Wschodniej pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-85 pl
dc.identifier.weblink http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2013_07-08_03.pdf pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest analiza kształtu i konsekwencji zmian w otoczeniu regulacyjnym banków, spowodowanych globalnym kryzysem finansowym 2008 roku. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy zmiany architektury regulacyjnej w UE będą mieć pozytywny czy też negatywny długookresowy wpływ na stabilność i efektywność banków, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W celu odpowiedzi na to pytanie, w artykule przeprowadzono analizę ilościową efektywności, konkurencji i stabilności sektorów bankowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w dwóch różnych okresach: przed kryzysem (okres dynamicznej ekspansji na rynku kredytowym) i w okresie globalnego spowolnienia gospodarczego po 2008 r. Efektywność banków analizowano z wykorzystaniem metody DEA, poziom konkurencji został oszacowany z wykorzystaniem statystyki H, stabilność analizowano wykorzystując indeks Z-score. Wyniki analizy potwierdzają dobrą kondycję finansową banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które przetrwały globalny kryzys finansowy relatywnie lepiej, niż banki z krajów UE-15. Jednakże pokryzysowe zmiany regulacyjne w UE będą mieć negatywny wpływ na ich dalszą dynamikę rozwoju. pl
dc.abstract.en The article aims to contribute to the debate on the implications of changes in the regulatory architecture for banks in the wake of the global financial crisis. The main research question is whether the post-crisis regulatory architecture will have a positive or negative long-term impact on bank stability and efficiency, with a focus on Central and Eastern European (CEE) banks. To answer these questions, the article analyzes how CEE banks reacted to two different periods: the pre-crisis period of dynamic credit market expansion and the period of the global economic slowdown after the 2008 crisis. Efficiency is analyzed using the Data Envelopment Analysis (DEA) method, in addition to competitive conditions measures (H-statistics), and the Z-score index. The empirical part of the article supports the assertion that safe and efficient banks in CEE create sound systems and have survived the global financial crisis in better condition than their counterparts in Western Europe. However, post-crisis regulatory restructuring will likely have a negative impact on their long-term growth, the authors say. pl
dc.subject.pl regulacje bankowe pl
dc.subject.pl efektywność i stabilność banków pl
dc.subject.pl banki w EŚW pl
dc.subject.en banking regulation pl
dc.subject.en bank efficiency and stability pl
dc.subject.en CEE banks pl
dc.description.volume 24 pl
dc.description.number 7-8 (263-264) pl
dc.identifier.eissn 2300-5238 pl
dc.title.journal Gospodarka Narodowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-09-10 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 8


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)