Jagiellonian University Repository

Mantic perspectives in Greek tragedy : words, persons and performances

pcg.skipToMenu

Mantic perspectives in Greek tragedy : words, persons and performances

Show full item record

dc.contributor.author Bielawski, Krzysztof [SAP11116094] pl
dc.contributor.editor Bielawski, Krzysztof [SAP11116094] pl
dc.date.accessioned 2016-03-17T08:59:24Z
dc.date.available 2016-03-17T08:59:24Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-942604-1-5 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63636-48-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22523
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Mantic perspectives in Greek tragedy : words, persons and performances pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Gardzienice pl
dc.pubinfo Lublin : Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego pl
dc.description.physical 69-84 pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container Mantic perspectives : oracles, prophecy and perfomance pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Klasycznej pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Perspektywy mantyczne: wyrocznie, proroctwa i performatyka; 2013-09-26; 2013-09-28; Gardzienice; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska