Jagiellonian University Repository

Przesłanki rozwiązania parlamentu w praktyce ustrojowej V Republiki Francuskiej

pcg.skipToMenu

Przesłanki rozwiązania parlamentu w praktyce ustrojowej V Republiki Francuskiej

Show full item record

dc.contributor.author Jakubiak, Łukasz [SAP11020091] pl
dc.date.accessioned 2014-11-13T06:34:32Z
dc.date.available 2014-11-13T06:34:32Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1426-8876 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2245
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Przesłanki rozwiązania parlamentu w praktyce ustrojowej V Republiki Francuskiej pl
dc.title.alternative Grounds for the dissolution of parliament in the French Fifth Republic’s political practice pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 57-70 pl
dc.identifier.weblink http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2013/09/pp-2013-2-057-070.pdf pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1,107 pl
dc.title.journal Przegląd Politologiczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-25 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa