Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Thermodynamic fingerprints of ligand binding to human telomeric G-quadruplexes

Thermodynamic fingerprints of ligand binding to human ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa