Jagiellonian University Repository

Rozwój instytucji demokracji bezpośredniej w państwach anglosaskich

Rozwój instytucji demokracji bezpośredniej w państwach ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych