Jagiellonian University Repository

Униковий патерналізм або як собі радити з уставовыма вымогами

Униковий патерналізм або як собі радити з уставовыма ...

Show full item record

dc.contributor.author Duć-Fajfer, Helena [SAP11116901] pl
dc.date.accessioned 2016-03-15T08:32:49Z
dc.date.available 2016-03-15T08:32:49Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1896-222X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22380
dc.language ukr pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Униковий патерналізм або як собі радити з уставовыма вымогами pl
dc.title.alternative Unikovij paternalìzm abo âk sobì raditi z ustavovyma vymogami pl
dc.title.alternative Evasion paternalism, or how to deal with statutory commitments pl
dc.title.alternative Paternalizm unikowy, czyli jak radzić sobie z ustawowymi zobowiązaniami pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 129-139 pl
dc.description.additional Autorka podpisana: Олена Дуць-Файфер. Artykuł w języku łemkowskim. Tłumaczenie tekstu opublikowanego w: "Między lękiem a nadzieją : dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (2005-2015) : praca zbiorowa" pl
dc.identifier.weblink http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22388 pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.publication 0,86 pl
dc.title.journal Річник Руской Бурсы = Rìčnik Ruskoj Bursy = Rocznik Ruskiej Bursy pl
dc.language.container ukr pl
dc.date.accession 2016-05-19 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC BY-NC-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)