Jagiellonian University Repository

Paradis oriental, paradis occidental : une lecture du jardin sandien ("Laura, ou Voyage dans le cristal")

Paradis oriental, paradis occidental : une lecture ...

Show full item record

dc.contributor.author Kocik, Agnieszka [USOS105828] pl
dc.date.accessioned 2016-03-14T16:28:03Z
dc.date.available 2016-03-14T16:28:03Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1732-8705 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22353
dc.language fre pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Paradis oriental, paradis occidental : une lecture du jardin sandien ("Laura, ou Voyage dans le cristal") pl
dc.title.alternative An Eastern Paradise, a Western Paradise : a reading of George Sand’s Garden ("Laura, or a Journey into the Crystal") pl
dc.title.alternative Raj wschodni, raj zachodni : ogród George Sand ("Laura, albo Podróż do wnętrza kryształu" : próba odczytania) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 202-209 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/Tom-12/Numer-2/art/1486/ pl
dc.abstract.pl Artykuł jest próbą interpretacji wizji ogrodu w powieści Laura, albo Podróż do wnętrza kryształu w świetle baśni Tysiąca i jednej nocy, hipotekstów Biblii i Eposu o Gilgameszu, estetyki miniatury perskiej oraz bachelardowskiej wyobraźni materialnej. Refleksja koncentruje się wokół symbolicznego wymiaru raju mineralnego obecnego w wizji zaproponowanej przez George Sand. Wizja ta wynika z antymaterialistycznych postulatów romantycznych, a jednocześnie zdaje się szczególnym wyrazem zainteresowań przyrodniczych i orientalistycznych epoki oraz samej autorki Laury. pl
dc.abstract.en The paper proposes a reading of the depiction of a garden in Laura, or a Journey into the Crystal in the contexts of The Tales of One Hundred and One Nights, of the hypotexts of the Bible as well as of the Epic of Gilgamesh, of the Persian miniature and of Bachelard’s concept of material imagination. The symbolic dimension of mineral paradise in Sand’s vision is the focus of reflection. The vision stems partly from the romantic anti-materialistic concepts, and partly seems to be the expression of the preoccupations with the material and the oriental both of the epoch and of the author of Laura... herself. pl
dc.subject.pl George Sand pl
dc.subject.pl ogród pl
dc.subject.pl wyobraźnia pl
dc.subject.pl hipotekst pl
dc.subject.pl orientalizm pl
dc.subject.pl symbolizm pl
dc.subject.en George Sand pl
dc.subject.en garden pl
dc.subject.en imagination pl
dc.subject.en hypotext pl
dc.subject.en orientalism pl
dc.subject.en symbolism pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,69 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843917RC.12.013.0730 pl
dc.identifier.eissn 2084-3917 pl
dc.title.journal Romanica Cracoviensia pl
dc.language.container fre pl
dc.date.accession 2016-03-14 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych