Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Analiza zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw i powiatów oparta na łańcuchach Markowa

Analiza zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Edigarian, Armen [SAP11015393] pl
dc.contributor.author Kościelniak, Piotr [SAP11018366] pl
dc.contributor.author Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.editor Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.editor Tokarski, Tomasz [SAP11017965] pl
dc.date.accessioned 2014-07-22T09:45:15Z
dc.date.available 2014-07-22T09:45:15Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3520-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221
dc.language pol pl
dc.title Analiza zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw i powiatów oparta na łańcuchach Markowa pl
dc.title.alternative Analysis of the diversity of economic development of voivodeships and districts based on the Markov chains pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 111-128 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.title.container Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematyki pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach