Jagiellonian University Repository

Opowiadać (z) przestrzenią i sieciami : paradoksalne materializacje narracji lokacyjnych

pcg.skipToMenu

Opowiadać (z) przestrzenią i sieciami : paradoksalne materializacje narracji lokacyjnych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa