Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Das Seminar zur Dachauer Gedenkstätte als Projektmethode der Überlieferung von interkulturellen Fähigkeiten am Beispiel des Projekts "Die Reise der Jugend zur Dachauer Gedenkstätte im November 2013"

Das Seminar zur Dachauer Gedenkstätte als Projektmethode ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone