Jagiellonian University Repository

Przesłanka "znaczącego uszczerbku" : nowy warunek dopuszczalności skargi indywidualnej w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy

Przesłanka "znaczącego uszczerbku" : nowy warunek ...

Show full item record

dc.contributor.author Czubik, Agnieszka [SAP14002086] pl
dc.contributor.editor Kłosowicz, Robert [SAP11017303] pl
dc.contributor.editor Szlachta, Bogdan [SAP11013258] pl
dc.contributor.editor Węc, Janusz [SAP11013100] pl
dc.date.accessioned 2014-10-30T08:33:53Z
dc.date.available 2014-10-30T08:33:53Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-375-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2198
dc.language pol pl
dc.title Przesłanka "znaczącego uszczerbku" : nowy warunek dopuszczalności skargi indywidualnej w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy pl
dc.title.alternative The premise of “substantial disadvantage” : a new condition of admissibility of an individual complaint in the human rights protection system of the Council of Europe pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 23-35 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Dylematy strategiczne XXI wieku : księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)