Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Weighted approach to projective clustering

Weighted approach to projective clustering

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Spurek, Przemysław [SAP14004607] pl
dc.contributor.author Tabor, Jacek [SAP11017416] pl
dc.contributor.author Misztal, Krzysztof [SAP14000847] pl
dc.contributor.editor Saeed, Khalid pl
dc.contributor.editor Chaki, Rituparna pl
dc.contributor.editor Cortesi, Agostino pl
dc.contributor.editor Wierzchoń, Sławomir pl
dc.date.accessioned 2014-07-22T09:45:06Z
dc.date.available 2014-07-22T09:45:06Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-3-642-40924-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218
dc.language eng pl
dc.title Weighted approach to projective clustering pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Heidelberg pl
dc.pubinfo New York pl
dc.pubinfo Dordrecht pl
dc.pubinfo London : Springer pl
dc.description.physical 367-378 pl
dc.description.series Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, eISSN 1611-3349; 8104 pl
dc.description.publication 0,51 pl
dc.description.conftype international pl
dc.identifier.doi 10.1007/978-3-642-40925-7_34 pl
dc.identifier.eisbn 978-3-642-40925-7 pl
dc.title.container Computer Information Systems and Industrial Management : 12th IFIP TC8 International Conference, CISIM 2013 : Krakow, Poland, September 25-27, 2013 : proceedings pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference 12th IFIP TC8 International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management (CISIM 2013); 2013-09-25; 2013-09-27; Kraków; Polska; indeksowana w Web of Science; indeksowana w Scopus; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach