Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Sytuacja gospodarcza i uwarunkowania surowcowo-inf ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Bajor Piotr

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Bajor Piotr

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Bajor Piotr