Jagiellonian University Repository

Ottoman soldiers in the hospitals of the Kraków Fortress in 1916-1919

pcg.skipToMenu

Ottoman soldiers in the hospitals of the Kraków Fortress in 1916-1919

Show full item record

dc.contributor.author Nykiel, Piotr [SAP11018448] pl
dc.date.accessioned 2016-03-04T13:24:10Z
dc.date.available 2016-03-04T13:24:10Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0025-1429 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/21876
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Ottoman soldiers in the hospitals of the Kraków Fortress in 1916-1919 pl
dc.title.alternative Żołnierze osmańscy w szpitalach Twierdzy Kraków w latach 1916-1919 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 87-106 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111220/edition/96505/content pl
dc.abstract.pl Udział wojsk osmańskich w walkach na froncie wschodnio-galicyjskim w latach 1916-1917 wciąż pozostaje bardzo mało znanym i niedocenianym przez historyków epizodem. Niniejszy artykuł przybliża jeden z jego wątków, jakim była obecność co najmniej 50 oficerów i żołnierzy osmańskich w szpitalach Twierdzy Kraków w latach 1916-1919. W oparciu o materiał źródłowy zebrany podczas kwerend w Archiwum Nauki PAN i PAU oraz w Archiwum Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie autor przybliża dane osobowe Turków, którzy byli leczeni bądź zmarli w tym mieście w omawianym okresie. Wypełniona zostaje w ten sposób istotna luka nie tylko w polskiej historiografii, ponieważ jak do tej pory w archiwach tureckich nie natrafiono na żadne materiały dotyczące pobytu żołnierzy tureckich w szpitalach Twierdzy Kraków. W tym kontekście podkreślona została rola nestora polskiej turkologii prof. Tadeusza Kowalskiego, dzięki któremu dysponujemy danymi aż 37 żołnierzy tureckich, którzy po wyleczeniu opuścili Kraków. W artykule cytowane są też trzy piosenki napisane przez Turków w Galicji. Ponadto szczegółowo omówiona została kwestia miejsc i sposobu pochówku żołnierzy osmańskich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, jak również aktualny stan ich mogił. W przypadku wykorzystanych w artykule „świadectw oględzin pośmiertnych” zwrócono uwagę na stopień ich szczegółowości, daleko wykraczający poza standardy przyjęte w Imperium Osmańskim w odniesieniu do podobnych dokumentów. pl
dc.abstract.en Participation of the Ottoman troops in clashes on the eastern Galician front in 1916-1917 still remains a very little-known episode. No materials related to the stay of Turkish soldiers in hospitals of the Kraków Fortress have been found so far in Turkish archives. We are provided with the knowledge on this subject only by the notes by the doyen of Polish Turkology Professor Tadeusz Kowalski (preserved in the Archives of Science of the Polish Academy of Sciences and the Polish Academy of Arts and Sciences in Kraków) and by the “Post-Mortem Examination Certificates” preserved in the Archives of the Board of Municipal Cemeteries in Kraków. Those sources give us the opportunity for a very detailed identification of 50 Ottoman soldiers treated or buried in Kraków in 1916-1919. pl
dc.subject.pl pierwsza wojna światowa pl
dc.subject.pl front galicyjski pl
dc.subject.pl XV Korpus Armii Imperium Osmańskiego pl
dc.subject.pl Tadeusz Kowalski pl
dc.subject.pl Szpital Wojskowy w Krakowie pl
dc.subject.pl Cmentarz Rakowicki w Krakowie pl
dc.subject.en WW1 pl
dc.subject.en Galician Front pl
dc.subject.en 15th Corps of the Imperial Ottoman Army pl
dc.subject.en Tadeusz Kowalski pl
dc.subject.en Military Hospital in Kraków pl
dc.subject.en Rakowicki Cemetery in Kraków pl
dc.description.volume 58 pl
dc.description.number 1 (229) pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.title.journal Studia Historyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-09 pl
dc.participation Nykiel, Piotr: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0