Jagiellonian University Repository

Arabic literature through the Polish eyes

pcg.skipToMenu

Arabic literature through the Polish eyes

Show full item record

dc.contributor.author Michalak-Pikulska, Barbara [SAP11014922] pl
dc.contributor.author Gadomski, Sebastian [SAP11118459] pl
dc.date.accessioned 2016-03-04T11:14:14Z
dc.date.available 2016-03-04T11:14:14Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1897-3035 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/21863
dc.language eng pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Arabic literature through the Polish eyes pl
dc.title.alternative Literatura arabska z polskiej perspektywy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 241-248 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 248 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Studia-Litteraria/Issue-3/art/6272/ pl
dc.abstract.pl Tłumaczenie literatury to nie tyko wyzwanie językowe, ale w równiej mierze umiejętność znajdowania czytelnych ekwiwalentów ukazujących doświadczenie egzystencjalne wyrażone w obcym kodzie kulturowym. Prezentowany artykuł podejmuje problematykę translacji w odniesieniu do dosyć odległej kulturowo polskiemu czytelnikowi literatury arabskiej. W pierwszej części autorzy wspominają najważniejsze przykłady tłumaczeń dzieł arabskich na język polski poczynając od okresu baroku po współczesność. Zwracają uwagę na główne tendencje w sposobie pracy tłumaczy i wskazują na podstawowe problemy, jakim musieli stawić czoła. Druga część artykułu odnosi się do własnych doświadczeń autorów z przekładem. Skupia się na ukazaniu i krótkiej analizie tych zjawisk, które stanowią w ich opinii największe wyzwania w pracy translacyjnej nad arabskimi tekstami literackimi. pl
dc.abstract.en Translation of literature is not only a linguistic challenge, but it means also the ability to find readable equivalents describing an existential experience in foreign culture code. The article raises issues of translation in relation to Arabic literature, which in the cultural perspective is relatively distant to a Polish reader. In the first part, the authors mention the most important examples of translations of Arabic literary works into Polish ranging from baroque to modernity. They draw attention to the main trends that Polish translators followed and point to the basic problems, which they had to face. The second part of the article refers to the authors' own experience in translation. It presents the short analysis of the phenomena, which are, in their opinion the biggest challenges in translational work on the Arabic literary texts. pl
dc.subject.pl literatura arabska pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl opowiadanie pl
dc.subject.pl tłumaczenie pl
dc.subject.en Arabic literature pl
dc.subject.en poetry pl
dc.subject.en short story pl
dc.subject.en translation pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,57 pl
dc.identifier.doi 10 4467/20843933ST.15.022.4507 pl
dc.identifier.eissn 2084-3933 pl
dc.title.journal Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-03-24 pl
dc.participation Gadomski, Sebastian: 50%; Michalak-Pikulska, Barbara: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych