Jagiellonian University Repository

Nostalgia stylu : neoklasycyzm liryki polskiej XX wieku w krytyce, badaniach i poetykach immanentnych : (w kontekście tradycji poetologicznej klasycyzmu)

pcg.skipToMenu

Nostalgia stylu : neoklasycyzm liryki polskiej XX wieku w krytyce, badaniach i poetykach immanentnych : (w kontekście tradycji poetologicznej klasycyzmu)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych