Jagiellonian University Repository

"Gazeciarz" Stefan Łuskina w satyrze i paszkwilu XVIII w.

pcg.skipToMenu

"Gazeciarz" Stefan Łuskina w satyrze i paszkwilu XVIII w.

Show full item record

dc.contributor.author Opoka, Beata [SAP12018328] pl
dc.date.accessioned 2016-03-03T12:04:35Z
dc.date.available 2016-03-03T12:04:35Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1509-1074 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/21801
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Gazeciarz" Stefan Łuskina w satyrze i paszkwilu XVIII w. pl
dc.title.alternative Stefan Łuskina the Newsman in 18th-century satires and lampoons pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-20 pl
dc.description.additional Streszczenie, abstrakt, bibliografia pl
dc.identifier.weblink http://rhpp.up.krakow.pl/article/view/3004/2659 pl
dc.abstract.pl W okresie stanisławowskim rozwija się moda na pisanie wierszy okolicznościowych, które są tworzone na potrzeby danej chwili i dla danej osoby. Utwory tego typu są przeważnie krótkie, nie zawsze ogłaszane drukiem. Poezja ta, związana z okolicznością i osobą, nie zawsze stanowiła pochwałę. Najczęściej przybierała formę paszkwilu, będącego orężem walki z nieprzyjaciółmi. Poezja okolicznościowa rozwija się w pierwszym i trzecim dziesięcioleciu panowania Stanisława Augusta. Nowych tematów dostarczało jej życie polityczne, a zwłaszcza obrady sejmu. Paszkwil doskonale nadawał się do walki politycznej i parlamentarnej. Wiersze tego okresu pochodzą przede wszystkim z kręgów reformatorskich. Jednym z bohaterów pamfletów tego okresu jest Stefan Łuskina, właściciel i wydawca pierwszego regularnego dwutygodnika w Polsce, jakim była „Gazeta Warszawska”, interesujący się matematyką, astronomią i fizyką, opowiadający się za rozdzieleniem nauki i wiary. Pisali o nim m.in. Tomasz Kajetan Węgierski, Stanisław Kostka Potocki, ale w przeważającej większości były to utwory anonimowe. Przedstawione wiersze ukazują obraz Stefana Łuskiny, jako zatwardziałego konserwatysty, zaciekle broniącego swoich poglądów. Zakonnika tęskniącego za dawnym porządkiem i pragnącego przywrócenia zakonu jezuitów. Gazeciarza, który walczył z konkurencyjną „Gazetą Narodową i Obcą”, pomimo tego, że szerzyła ona patriotyczne postawy. Osoby występującej przeciwko rewolucji francuskiej i człowieka jawnie głoszącego swoją sympatię do Rosji i carycy Katarzyny II. pl
dc.abstract.en This is a biographical sketch of Stefan Łuskina, the editor of the 18th-century Gazeta Warszawska and a favourite target of contemporary satire. He was presented as a pugnacious conservative and a diehard Jesuit who longed for the return of the good old days and the restoration of the Jesuit Order. pl
dc.subject.pl Stefan Łuskina pl
dc.subject.pl "Gazeta Warszawska" pl
dc.subject.pl satyra pl
dc.subject.pl okres stanisławowski pl
dc.subject.pl wiek XVIII pl
dc.subject.en Stefan Łuskina pl
dc.subject.en Gazeta Warszawska pl
dc.subject.en satire pl
dc.subject.en Polish press of the 18th cantury pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 3 (39) pl
dc.description.publication 0,95 pl
dc.identifier.eissn 2084-8552 pl
dc.title.journal Rocznik Historii Prasy Polskiej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-03-02 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa