Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Weighted approach to projective clusteringAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki nie afiliował
Saeed, Khalid
Spurek Przemysław
Chaki, Rituparna
Tabor Jacek
Misztal Krzysztof
Cortesi, Agostino
Wierzchoń, Sławomir

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki
Saeed, Khalid
Spurek Przemysław
Chaki, Rituparna
Tabor Jacek
Misztal Krzysztof
Cortesi, Agostino
Wierzchoń, Sławomir

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki
Saeed, Khalid
Spurek Przemysław
Chaki, Rituparna
Tabor Jacek
Misztal Krzysztof
Cortesi, Agostino
Wierzchoń, Sławomir