Jagiellonian University Repository

A typology of the public relations strategy employed by pharmaceutical firms on the Polish market : an analysis of selected examples and their market conditioning

pcg.skipToMenu

A typology of the public relations strategy employed by pharmaceutical firms on the Polish market : an analysis of selected examples and their market conditioning

Show full item record

dc.contributor.author Szymańska, Agnieszka [SAP11018723] pl
dc.date.accessioned 2016-03-01T14:10:33Z
dc.date.available 2016-03-01T14:10:33Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0555-0025 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/21669
dc.language eng pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title A typology of the public relations strategy employed by pharmaceutical firms on the Polish market : an analysis of selected examples and their market conditioning pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 474-490 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 489-490 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2015/2-(222)/art/6057/ pl
dc.abstract.pl Z punktu widzenia producentów farmaceutyków stosowanie narzędzi komunikacyjnych z zakresu public relations jest bardzo ważnym elementem komunikacji z wieloma grupami otoczenia, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Zwłaszcza w przypadku tej drugiej kategorii działania piarowskie są często jedynym dostępnym kanałem komunikacji tych organizacji z ich otoczeniem, jako że istniejące przepisy prawa w istotny sposób ograniczają możliwość realizacji innych działań komunikacyjnych, w tym związanych z promocją własnych produktów, a w szczególności ich reklamą. Celem tego artykułu jest analiza wybranych strategii komunikacyjnych (z)realizowanych przez koncerny farmaceutyczne na polskim rynku w okresie ostatnich dekad i ich uwarunkowań rynkowych oraz wyróżnienie ich podstawowej typologii. pl
dc.abstract.en From the viewpoint of pharmaceutical companies, the employed tools of communication in the realm of public relations is a very important element of communication with many groups of their milieu, internal as well as external. Especially in the example of the second category, PR activity is often the only available means of communication of these organizations and their milieu, as the existing legal regulations essentially limit the possibility of realizing their communications activities, including those linked with the promotion of their own products, and especially advertising of these products. The goal of this article is to analyze selected communication strategies executed by pharmaceutical companies on the Polish market over the last two decades, and their market conditioning, as well as delineating their basic typologies. pl
dc.subject.pl public relations pl
dc.subject.pl public relations strategy pl
dc.subject.pl PR farmaceutyczny pl
dc.subject.en public relations pl
dc.subject.en public relations strategy pl
dc.subject.en pharmaceutical public relations pl
dc.description.volume 58 pl
dc.description.number 2 (222) pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/2299-6362PZ.15.034.4144 pl
dc.identifier.eissn 2299-6362 pl
dc.title.journal Zeszyty Prasoznawcze pl
dc.title.volume Komunikowanie o zdrowiu pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-21 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych